Nederlandse Ambassade in Kampala, Uganda

Europese Commissie bezoekt Amsterdam

De start van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vormt de aanleiding van een bezoek van de Europese Commissie aan Amsterdam. Op 7 januari ontvangt minister-president Rutte de leden van het Europese Commissie in het Scheepvaartmuseum.

Amsterdam vorm tot 1 juli het decor voor veel bijeenkomsten die tijdens het Nederlandse voorzitterschap worden gehouden. Het Scheepvaartmuseum en het daarnaast gelegen Marine Etablissement Amsterdam (MEA) zijn de belangrijkste lokaties.  
 

Klimaat

De leden van de Europese Commissie maken op 7 januari kennis met minister-president Rutte en het Nederlandse kabinet. Aan het einde van de ochtend volgt een bilaterale ontmoeting in het Europagebouw tussen minister-president Rutte en de voorzitter van de Europese Commisse (EC), de Jean-Claude Juncker. Andere leden van het kabinet en de EC spreken op dat moment in verschillende sessies over onderwerpen als werkgelegenheid en groei, klimaat en terrorismebestrijding.

Koninklijke ontmoeting

’s Middags vertrekt de EC naar het Koninklijk Paleis Amsterdam voor een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De EC sluit haar bezoek af met een ontmoeting met leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

Inzet Nederland

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft elk half jaar een andere lidstaat als voorzitter. In 2016 is Nederland voor de 12e keer voorzitter. De vorige keer was in 2004. Als EU-voorzitter is de inzet van Nederland gericht op een Unie die zich concentreert op hoofdzaken, die door innovatie groei en banen schept en een Unie die burgers en maatschappelijke organisaties actief bij het beleid betrekt.

Prioriteiten

 • Migratie & internationale veiligheid
 • Europa als innovator & banenmotor
 • Stabiele financiën & robuuste eurozone
 • Toekomstgericht klimaat- & energiebeleid

introductievideo EU2016

introductievideo EU2016
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  De eerste zes maanden van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie.
  Nederland zit dan in Brussel en Luxemburg de vergaderingen voor. De informele bijeenkomsten voor Europese gasten zijn in hartje Amsterdam.
  Het Scheepvaartmuseum en het marineterrein illustreren de internationale oriëntatie van Nederland.
  Als voorzitter wil Nederland werken aan het verbeteren van de Europese samenwerking.


  We zetten stappen vooruit als we ons op hoofdzaken richten:
  Een veilig en vrij Europa, en een gezamenlijke aanpak van conflicten;
  Een effectieve en eerlijke interne markt - met banengroei en fatsoenlijke lonen;
  Een gezamenlijk, rechtvaardig migratie- en asielbeleid;
  Een toekomstbestendig klimaat- en energiebeleid - met groene groei en zekerheid van energie;

  En een sterke en stabiele eurozone - met gezonde begrotingen en  moderne economieën.
  We willen een innovatieve unie zijn, met het oog op welvaart en voorspoed voor haar burgers.
  Dat kan alleen door een unie te zijn die mensen centraal stelt, door hen te betrekken bij wat Europa besluit.

  We zijn realistisch: Europese samenwerking is vaak een kwestie van kleine stappen en compromissen.  We weten dat we veel kwesties van vandaag en morgen alleen samen kunnen oplossen. De actualiteit vraagt dit van ons.


  Hier wil Nederland aan werken. Niet alleen voor zes maanden, maar ook voor de jaren die komen.
  Welkom in Nederland.